Nové technologie nás baví ...    a co Vás?  

VMS-1001 - Platforma

Vibrodiagnostický systém

O platformě VMS

Poruchy uvnitř v energo bloku vedou téměř vždy k výrazným ekonomickým ztrátám operátora a to jak v důsledku nedodání energie do sítě, tak i značným nákladům na opravu. To je hlavní motivací proč využít nástroje pro monitoring a diagnostiku točivých strojů. Systém VMS (Vibration Monitoring System) je ucelená modulární platforma nabízející řešení pro vibrační diagnostiku a to jak metodami na principu událostí ToA( Time of Arrival), tak i dalšími odvozenými analytickými metodami. Mezi tyto metody se řadí i metoda BTT (Blade Tip Timing) pro měření lopatek nízkotlaké části turbíny, akustická lokalizace poruch v materiálu, ale i detekce a lokalizace zkratů na kabelových i vzdušných vedeních VVN a VN.

Nicméně řešená problematika spočívá v řešení poměrně komplexní úlohy. Celý systémový řetězec se skládá ze senzorů, zesilovačů, signálového zpracování, vlastního softwaru resp. algoritmů pro měření vibrací a v neposlední řadě také úložiště pro zpětné vyhodnocení kampaně.

Parametry

Parametr Hodnota
Výška 3U
Šířka 19"
Hloubka 275 mm
Počet kanálů na jednotku 16
Vzorkovací frekvence 100 MHz

HW platforma

Hardwarová jednotka (viz obrázek výše) se skládá z jedné komunikační a výpočetní karty (MCU Card), z 1 až 16ti karet pro zpracování signálu (FE Card), kde každá karta reprezentuje jeden měřící kanál tzn. jedna HW jednotka může zpracovávat data až ze 16ti kanálů najednou. Kabelové vedení lze do systému zapojit pomocí vyvazovací karty (RE Card), ze zadní strany jednotky. Ve zvláštních případech lze propojení realizovat i na speciální FE kartě, která umožňuje drátování zpředu jednotky. Předzpracování signálu zajišťuje senzorový zesilovač.

Fotogalerie

Cílové aplikace

Primární aplikace systému VSM je měření vibrací uvnitř rotujících strojů tj. turbíny, rotační čerpadla, kompresory atd., kde je pro identifikaci jevů vedoucí k selhání potřeba vysoká vzorkovací frekvence (100 MHz). Mezi typické aplikace patří vibrace lopatek parních turbín, lokalizace prasklin akustickou vlnou nebo pohyb odpadlých částí rotačních strojů uvnitř krytu.

Rychlost zpracování signálu současných systémů neumožňuje dostatečně včas úspěšně detekovat blížící se selhání. System VMS poskytuje veškeré informace v reálném čase. Systémy, které by umožňovali vyhodnocení některých speciálních případů (např. bandážované lopatky) se na trhu nevyskytují vůbec. Systém VMS tedy úspěšně zaplňuje tuto mezeru na světovém trhu.

VMS služby

Velmi dobře si uvědomujeme, že nasazení nového diagnostického systému v kritických aplikacích není rozhodně jednoduchou záležitostí. To nás také vedlo k přijmutí větší míry odpovědnosti za systém a nabídnutí vybraných služeb, které zákazníkovi pomáhají udržovat systém v chodu po celý životní cyklus jeho aplikace.

 • Návrh a úpravy —  na základě zákaznické specifikace jsme připraveni provéct dílčí úpravy (typicky zobrazování dat, komunikační protokoly, speciální úložiště dat) 
 • Instalace — naši inženýři jsou připraveni provést zákazníka celou fází montáže přímo v místě realizace a také validovat finální instalaci před samotným spuštěním systému
 • Analýza naměřených dat — rádi se podělíme o naše zkušenosti v oblasti vibrodiagnostiky, proto nabízíme na vyžádání periodický reporting s vyhodnocením stavu stroje
 • Udržba softwarového vybavení (SUA) — naše algoritmy neustále zdokonalujeme, ale především rozšiřujeme o nové moduly pro vyhodnocení dalších dějů. Roční aktualizace SW udrží systém aktuální a připravený na snadné rozšíření systému o další aplikace (např. měření torze)
 • HW profilaxe — každý rok (typicky při odstavení) provedeme kompletní HW profilaxi systému.
 • Zaškolení operátorů — v místě instalace rádi zaškolíme zaměstnance zákazníka.

Po dohodě jsme schopni řešit i zvláštní požadavky na podporu, proto nám neváhejte zanechat zprávu přes kontaktní formulář nebo email níže.

O platformě VMS

Poruchy uvnitř v energo bloku vedou téměř vždy k výrazným ekonomickým ztrátám operátora a to jak v důsledku nedodání energie do sítě, tak i značným nákladům na opravu. To je hlavní motivací proč využít nástroje pro monitoring a diagnostiku točivých strojů. Systém VMS (Vibration Monitoring System) je ucelená modulární platforma nabízející řešení pro vibrační diagnostiku a to jak metodami na principu událostí ToA( Time of Arrival), tak i dalšími odvozenými analytickými metodami. Mezi tyto metody se řadí i metoda BTT (Blade Tip Timing) pro měření lopatek nízkotlaké části turbíny, akustická lokalizace poruch v materiálu, ale i detekce a lokalizace zkratů na kabelových i vzdušných vedeních VVN a VN.

Nicméně řešená problematika spočívá v řešení poměrně komplexní úlohy. Celý systémový řetězec se skládá ze senzorů, zesilovačů, signálového zpracování, vlastního softwaru resp. algoritmů pro měření vibrací a v neposlední řadě také úložiště pro zpětné vyhodnocení kampaně.

HW platforma

Hardwarová jednotka (viz obrázek výše) se skládá z jedné komunikační a výpočetní karty (MCU Card), z 1 až 16ti karet pro zpracování signálu (FE Card), kde každá karta reprezentuje jeden měřící kanál tzn. jedna HW jednotka může zpracovávat data až ze 16ti kanálů najednou. Kabelové vedení lze do systému zapojit pomocí vyvazovací karty (RE Card), ze zadní strany jednotky. Ve zvláštních případech lze propojení realizovat i na speciální FE kartě, která umožňuje drátování zpředu jednotky. Předzpracování signálu zajišťuje senzorový zesilovač.

Cílové aplikace

Primární aplikace systému VSM je měření vibrací uvnitř rotujících strojů tj. turbíny, rotační čerpadla, kompresory atd., kde je pro identifikaci jevů vedoucí k selhání potřeba vysoká vzorkovací frekvence (100 MHz). Mezi typické aplikace patří vibrace lopatek parních turbín, lokalizace prasklin akustickou vlnou nebo pohyb odpadlých částí rotačních strojů uvnitř krytu.

Rychlost zpracování signálu současných systémů neumožňuje dostatečně včas úspěšně detekovat blížící se selhání. System VMS poskytuje veškeré informace v reálném čase. Systémy, které by umožňovali vyhodnocení některých speciálních případů (např. bandážované lopatky) se na trhu nevyskytují vůbec. Systém VMS tedy úspěšně zaplňuje tuto mezeru na světovém trhu.

VMS služby

Velmi dobře si uvědomujeme, že nasazení nového diagnostického systému v kritických aplikacích není rozhodně jednoduchou záležitostí. To nás také vedlo k přijmutí větší míry odpovědnosti za systém a nabídnutí vybraných služeb, které zákazníkovi pomáhají udržovat systém v chodu po celý životní cyklus jeho aplikace.

 • Návrh a úpravy —  na základě zákaznické specifikace jsme připraveni provéct dílčí úpravy (typicky zobrazování dat, komunikační protokoly, speciální úložiště dat) 
 • Instalace — naši inženýři jsou připraveni provést zákazníka celou fází montáže přímo v místě realizace a také validovat finální instalaci před samotným spuštěním systému
 • Analýza naměřených dat — rádi se podělíme o naše zkušenosti v oblasti vibrodiagnostiky, proto nabízíme na vyžádání periodický reporting s vyhodnocením stavu stroje
 • Udržba softwarového vybavení (SUA) — naše algoritmy neustále zdokonalujeme, ale především rozšiřujeme o nové moduly pro vyhodnocení dalších dějů. Roční aktualizace SW udrží systém aktuální a připravený na snadné rozšíření systému o další aplikace (např. měření torze)
 • HW profilaxe — každý rok (typicky při odstavení) provedeme kompletní HW profilaxi systému.
 • Zaškolení operátorů — v místě instalace rádi zaškolíme zaměstnance zákazníka.

Po dohodě jsme schopni řešit i zvláštní požadavky na podporu, proto nám neváhejte zanechat zprávu přes kontaktní formulář nebo email níže.

Parametry

Parametr Hodnota
Výška 3U
Šířka 19"
Hloubka 275 mm
Počet kanálů na jednotku 16
Vzorkovací frekvence 100 MHz

Fotogalerie