Nové technologie nás baví ...    a co Vás?  

VMS-1002 - Torze

TVMS

O TVMS

TVMS (Torsion Vibration Monitoring System) je monitorovací systém jehož cílem je měření a vyhodnocení torzních kmitů rotorové části. Měření torze je realizováno metodou TOA (Time Of Arrival), která využívá detekční značky umístěné na rotoru. Pro snímání těchto značek se standardně využívá elektromagnetických nebo laserových optických snímačů. Optický signál je převáděn na napěťový signál, který odpovídá změně odrazivosti zebra pásky (VMS-1911) umístěné na rotoru.

 

Výhodou systému VMS-1002 je integrace průmyslového PC a elektronického systému zpracování signálu do jediné 3U jednotky. Pro tuto úlohu jsou k dispozici 4 měřící kanály, což  je pro řešenou problematiku více než dostatetčné. K robustní funkci celého zařízení přispívá zejména speciální laserový snímač resp. zpracování signálu z obou možných typů snímačů.

Parametry

Parametr Hodnota
Vzorkovací frekvence na kanál 100 MHz
Rozlišení 12 bit
Embedded PC Ano (průmyslové)
Počet kanálů 4
Stavové relé (watchdog) Ano
Proudové výstupy Ano

Fotogalérie

O TVMS

TVMS (Torsion Vibration Monitoring System) je monitorovací systém jehož cílem je měření a vyhodnocení torzních kmitů rotorové části. Měření torze je realizováno metodou TOA (Time Of Arrival), která využívá detekční značky umístěné na rotoru. Pro snímání těchto značek se standardně využívá elektromagnetických nebo laserových optických snímačů. Optický signál je převáděn na napěťový signál, který odpovídá změně odrazivosti zebra pásky (VMS-1911) umístěné na rotoru.

 

Výhodou systému VMS-1002 je integrace průmyslového PC a elektronického systému zpracování signálu do jediné 3U jednotky. Pro tuto úlohu jsou k dispozici 4 měřící kanály, což  je pro řešenou problematiku více než dostatetčné. K robustní funkci celého zařízení přispívá zejména speciální laserový snímač resp. zpracování signálu z obou možných typů snímačů.

Parametry

Parametr Hodnota
Vzorkovací frekvence na kanál 100 MHz
Rozlišení 12 bit
Embedded PC Ano (průmyslové)
Počet kanálů 4
Stavové relé (watchdog) Ano
Proudové výstupy Ano

Fotogalérie