Nové technologie nás baví ...    a co Vás?  

Komunikace

Služby

Komunikace jsou dnes páteřní záležitostí pro všechny aplikace typu M2M, IoT, HMI či Industry 4.0. Na poli komunikací máme bohaté zkušenosti s technologiemi jako jsou TCP/IP a odvozené technologie (PowerLink, ModBus), WiFi, BlueTooth (Smart, LowEnergy) nebo radiové komunikace vycházející z normy IEEE 802.15.4. V našich návrzích používáme oba nejčastěji používané přístupy a to jak postavené na System-on-Chip, tak i formou rozložené aplikace do SW stacku v aplikačním procesoru a samotné radiové části.

V rámci návrhu dokážeme čelit i požadavkům na zákazníkem specifikovaný protokol nebo protokolárně integračním požadavkům z oblasti systémové integrace zařízení do systémů třetích stran. Z oblasti komunikačních sběrnic zvládáme prakticky všechny standardní specifikace jako jsou např. CAN,LIN, RS485, ModBus atd.

V oblasti HMI dokážeme pomoci s řešeními pro diagnostiku strojů resp. servisní diagnostiku či připojování zařízení do větších systémů pomocí tzv. provisioningu.