Nové technologie nás baví ...    a co Vás?  

VMS-1901 - Indukční senzor

Indukční senzor

O VMS Indukční senzor

Princip indukčního senzoru spočívá v indukci vířivých proudů v pohybující se lopatce. Senzor obsahuje permanentní magnet jehož magnetické pole je ovlivňováno prolétající lopatkou. Přibližující se lopatka indukuje vířivé proudy, které jsou následně snímány cívkou v senzoru. Tento princip byl popsán již v devatenáctém století.

Dle požadované dodávky může být sensor upraven na základě požadované zástavby, čímž se zrychlí vlastní instalace. Při instalaci se tak pouze nastaví potřebná mezera mezi špičkou lopatky a vlastním senzorem tak, aby měl senzor maximální signálvou odezvu. Úroveň signálu resp. jeho amplituda je závislá na vzduchové mezeře, obvodové rychlosti kola, teplotě i použitém materiálu. Při správném sestavení má senzor amplitudovou odezvu +/- 10V.

Parametry

Parametr Hodnota
Délka přívodu 15m
Teplotní odolnost 225 °C
Průměr hlavy senzoru 14 mm
Příruba přímá

Vhodné aplikace

S ohledem na bezkontaktní princip snímání, malé rozměry, robustní konstrukci a odolnosti materiálu je tento sezor vhodný zejména pro aplikace související s turbosoustrojím jako je:

 • Meření vibrací lopatek metodou BTT 
 • Měření úhlu natočení lopatky v relaci náběžné a odtokové hrany
 • Měření vzájemného dotyku lopatek
 • Rychlost otáčení
 • Měření mezery mezi rotorem a statorem (vyžaduje dodatečnou kalibraci)
 • Měření teploty uvnitř turbíny
 • Měření torzních vibrací

Fotogalerie

O VMS Indukční senzor

Princip indukčního senzoru spočívá v indukci vířivých proudů v pohybující se lopatce. Senzor obsahuje permanentní magnet jehož magnetické pole je ovlivňováno prolétající lopatkou. Přibližující se lopatka indukuje vířivé proudy, které jsou následně snímány cívkou v senzoru. Tento princip byl popsán již v devatenáctém století.

Dle požadované dodávky může být sensor upraven na základě požadované zástavby, čímž se zrychlí vlastní instalace. Při instalaci se tak pouze nastaví potřebná mezera mezi špičkou lopatky a vlastním senzorem tak, aby měl senzor maximální signálvou odezvu. Úroveň signálu resp. jeho amplituda je závislá na vzduchové mezeře, obvodové rychlosti kola, teplotě i použitém materiálu. Při správném sestavení má senzor amplitudovou odezvu +/- 10V.

Vhodné aplikace

S ohledem na bezkontaktní princip snímání, malé rozměry, robustní konstrukci a odolnosti materiálu je tento sezor vhodný zejména pro aplikace související s turbosoustrojím jako je:

 • Meření vibrací lopatek metodou BTT 
 • Měření úhlu natočení lopatky v relaci náběžné a odtokové hrany
 • Měření vzájemného dotyku lopatek
 • Rychlost otáčení
 • Měření mezery mezi rotorem a statorem (vyžaduje dodatečnou kalibraci)
 • Měření teploty uvnitř turbíny
 • Měření torzních vibrací

Parametry

Parametr Hodnota
Délka přívodu 15m
Teplotní odolnost 225 °C
Průměr hlavy senzoru 14 mm
Příruba přímá

Fotogalerie